„Restart – Program čišćenja organizma“ – 10.05.2024.

Aplikacija "izbegni aditive"

Činjenica je da 90% stanovništva zna naziv namirnice, ali ne zna od čega je namirnica napravljena.

otkrijte sve aditive u ishrani
zdrave preporuke hrane, suplementacije i kozmetike
Health&More priče
C31aa838 9f79 4ef0 936e 720d4b0f6a68 (1)

Da li znamo šta jedemo?

Aplikacija ‘IZBEGNI ADITIVE’ je aplikacija koja vam pomaže da identifikujete, prepoznate i zaobidjete aditive koji potencijalno mogu ugroziti važe zdravlje.

Imajući u vidu činjenicu da su mnogi aditivi, koji su korišćeni kao bezbedni, nakon 10, 15 ili čak 20 godina isključeni iz upotrebe zbog dokazane genotoksičnosti, kancerogenosti, neurotoksičnosti i sličnih neželjenih dejstava, ova aplikacija pruža uvid u sve aditive, koji su dozvoljeni za ljudsku upotrebu, a za koje postoji sumnja da mogu biti štetni.

INTERAKTIVNA

podržava zdravlje

EDUKATIVNA

Tvoja pomoć pri kupovini

Naučnici već godinama objavljuju studije kojima upozoravaju da mnogi dodaci hrani (označeni E-brojevima) izazivaju kod ljudi:

Nažalost, odgovorne institucije na ta otkrića uglavnom odgovore previše sporo, jer su istraživanja koja govore u prilog štetnosti supstance radjena na životinjama i dokazi su ‘nedovoljno pouzdani’.

Primer za to je genotoksični E171, za čije su neželjene efekte naučnici upozoravali još 2008.godine, ali bezuspešno.

Ovaj aditiv je tek 2022. godine, nakon 14 godina, zabranjen za ljudsku upotrebu.

D46d5c13 21d2 4437 A298 E56e9473668f (1)

Aplikacija je napravljena za sve ljude koji su svesni ovog problema i koji ne žele da u svoj organizam i organizme članova svoje porodice unose potencijalno štetne supstance.